Registered Candidates Sign In
    मार्गदर्शक सूचना :
  1. विद्यार्थ्याने अर्जामध्ये विचारलेली माहिती व कॉलेजचा प्राधान्यक्रम काळजीपूर्वक भरावा व अर्ज Approve करावा. Approve केल्यानंतर विद्यार्थ्याला कोणतीही माहिती बदलता येणार नाही.


 
 
I can't access my account ?